NASZ ZESPÓŁ

Pracownia Logopedyczna Logołodzianka jest miejscem, w którym wspieramy rozwój dzieci i młodzieży. Prezentujemy holistyczne podejście w zakresie diagnostyki oraz terapii logopedycznej.

 

NASZ ZESPÓŁ TWORZĄ:

 

   • ANNA OŚCIŁOWSKA – logopeda, pedagog specjalny, terapeuta ręki

 

   • AGNIESZKA BURZYŃSKA– logopeda, neurologopeda, technik audiolog

 

   • KLAUDIA USTARBOWSKA – logopeda, technik audiolog

ANNA . OŚCIŁOWSKA

AGNIESZKA BURZYŃSKA

KLAUDIA USTARBOWSKA

ANNA OŚCIŁOWSKA

 

        logopeda

 

        pedagog specjalny

 

        terapeuta ręki

Wykształcenie

 

   • studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Logopedia

 

   • studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Logopedia

 

   • szkoła biomasażu z elementami fizjoterapii w Centrum Nauki i Biznesu w Łodzi

 

   • studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej, kierunek: Organizacja i Zarządzanie, specjalność: Marketing

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

   • Praca na stanowisku logopedy w trzech łódzkich przedszkola, w tym również w przedszkolu integracyjnym

 

 

Doświadczenie w obszarze logopedii – praktyki, wolontariat

 

   • Instytut Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania

 

   • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

 

   • Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej w Warszawie

 

   • Przedszkola Miejskie, Przedszkola Integracyjne oraz Szkoły Państwowe na terenie miasta Łodzi oraz Warszawy

 

 

Doświadczenie w obszarze wspomagania rozwoju ruchowego dziecka

 

   • Prowadzenie zajęć ruchowych dla mam i ich dzieci w wieku od 3 do 14 m.ż., wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka, wzmacnianie więzi z dzieckiem

 

 

Szkolenia, warsztaty, konferencje

 

   • Masaż logopedyczny od postaw – podejście praktyczne, prowadzenie mgr Aleksandra Kaczyńska

 

   • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku 3-7,5 lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka

 

   • Opóźniony rozwój mowy, prowadzenie dr Iwona Michalak-Widera

 

   • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka, prowadzenie dr Joanna Gruba

 

   • Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i zespołem Aspergera, V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, Warszawa

 

   • Terapia ręki I i II stopnia, prowadzenie: dr Radosław Rutkowski, mgr Michał Adamski

 

   • Seplenienie – szereg szumiący, ciszący, syczący, prowadzenie mgr Sylwia Zasada

 

   • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, prowadzenie dr Marta Korendo

 

   • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia, prowadzenie: mgr Anna Paluch, mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz

 

   • Metody wywoływania głosek, prowadzenie mgr Alicja Kabała

 

   • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, prowadzenie mgr Małgorzata Łukaszewska

 

   • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzenie: mgr Joanna Kowalczyk, mgr Joanna Wójcik

 

   • Klub Aktywnej Mamy, zajęcia ruchowe dla mam i ich dzieci, prowadzenie mgr Katarzyna Sempolska

 

   • Open Mind Body Ball, szkolenie na piłkach rehabilitacyjnych, prowadzenie: Szkoła Open Mind Health & Fitness Idea

 

 

AGNIESZKA BURZYŃSKA

 

    logopeda

 

    neurologopeda

 

    technik audiolog

 

 

Wykształcenie

 

   • studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek: Neurologopedia

 

   • studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek: Logopedia

 

   • studia licencjackie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek: Logopedia z audiologią

 

Doświadczenie zawodowe

 

   • Praca na stanowisku logopedy oraz praca według metody Tomatisa w Poradni Logopedyczno-Pedagogicznej w Łodzi

 

   • Praca na stanowisku logopedy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi

 

   • Praca na stanowisku logopedy w gabinecie logopedycznym Centrum Mowy w Skierniewicach

 

 

Doświadczenie w obszarze logopedii – praktyki:

 

   • Praktyki studenckie w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach

 

   • Praktyki studenckie w Poradni Logopedyczno-Pedagogicznej w Łodzi

 

 

Warsztaty, szkolenia, konferencje

 

   • “Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”, szkolenie

 

   • “Mutyzm w teorii i praktyce logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej i medycznej” – II Łódzkie Seminarium Logopedyczne

 

   • “Jak radzić sobie z uczniem z ADHD w szkole?”, warsztaty metodyczne

 

   • “Robotyka w logopedii i terapii pedagogicznej”, warsztaty

 

   • “Mind the Mind”, warsztaty psychologiczne

 

   • “Jak pracować z dzieckiem z ORM?”, warsztaty

 

   • “Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku”, konferencja naukowa

 

   • “Ocena ruchomości języka (m. in. w odniesieniu do wędzidełka języka) w aspekcie czynności prymarnych i artykulacji”, warsztaty

 

   • “Wady artykulacyjne spółgłosek (k, g, w, f, p, b, m, t, d, n) i samogłosek oraz ich korygowanie”, szkolenie

 

   • „Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy”, III Łódzkie Seminarium Logopedyczne

 

   • “Diagnoza funkcjonalna jako podstawa indywidualizacji w pracy z dzieckiem z ASD: zastosowanie PEP-3-PL”, warsztaty

 

   • “Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem z autyzmem”, warsztaty

 

   • „Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla Twojego dziecka”, konferencja naukowa

 

   • „Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej”, konferencja naukowa

 

   • „Wpływ małej i dużej motoryki na rozwój mowy w aspekcie terapii integracji sensorycznej”, warsztaty

 

 

KLAUDIA USTARBOWSKA

 

    logopeda

 

    technik audiolog

Wykształcenie

 

   • studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek: Logopedia

 

   • studia licencjackie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek: Logopedia z audiologią

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

   • Praca na stanowisku nauczyciela logopedy w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Łodzi

 

 

Doświadczenie w obszarze logopedii – praktyki

 

   • Praktyki studenckie w Poradni Psychologiczno – Pedgagogicznej nr 3 w Łodzi

 

 

Warsztaty, szkolenia, konferencje

 

   • “Terapia Logopedyczna Dziecka z Zespołem Downa”, Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia

 

   • “Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa”, Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia

 

   • “Przychodzi dziecko do logopedy – jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne”, Łódzkie Centrum Terapii i Szkolenia

 

   • “Zaburzenia napięcia mięśniowego a mowa. Dyspraksja rozwojowa. Apraksja oralna”, szkolenie

 

   • “Zaburzenia przetwarzania słuchowego. Ocena, terapia”, szkolenie

 

   • “Diagnoza logopedyczna w przedszkolu”, szkolenie

 

   • “Integracja sensoryczna w logopedii, szkolenie

 

   • “Rotacyzm. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii rotacyzmu”, warsztaty

 

   • “Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”, szkolenie

 

   • “Metodyka postępowania logopedycznego głosek szeregu ciszącego, szkolenie

 

   • “Opóźniony rozwój mowy. Terapia dziecka z prostym opóźnieniem rozwoju mowy”, szkolenie