O MNIE

 

ANNA OŚCIŁOWSKA

 • logopeda

 

 • pedagog specjalny

 

 • terapeuta ręki

WYKSZTAŁCENIE

 

 • studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Logopedia

 

 • studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Logopedia

 

 • szkoła biomasażu z elementami fizjoterapii w Centrum Nauki i Biznesu w Łodzi

 

 • studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej, kierunek: Organizacja i Zarządzanie, specjalność: Marketing

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

 • Praca na stanowisku logopedy w trzech łódzkich przedszkola, w tym również w przedszkolu integracyjnym

 

DOŚWIADCZENIE W OBSZARZE LOGOPEDII – PRAKTYKI, WOLONTARIAT

 

 • Instytut Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania

 

 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

 

 • Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej w Warszawie

 

 • Przedszkola Miejskie, Przedszkola Integracyjne oraz Szkoły Państwowe na terenie miasta Łodzi oraz Warszawy

 

DOŚWIADCZENIE W OBSZARZE WSPOMAGANIA ROZWOJU RUCHOWEGO DZIECKA

 • Prowadzenie zajęć ruchowych dla mam i ich dzieci w wieku od 3 do 14 m.ż., wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka, wzmacnianie więzi z dzieckiem

 

SZKOLENIA, WARSZTATY, KONFERENCJE

 • Diagnoza i terapia osób dorosłych z afazją, prowadzenie dr Anna Siudak

 

 • Rola logopedy w terapii małego dziecka z rozszczepem podniebienia, prowadzenie mgr Urszula Mazur

 

 • Masaż logopedyczny w praktyce logopedycznej, prowadzenie mgr Klara Francuz-Matwiejczyk

 

 • Masaż logopedyczny od postaw – podejście praktyczne, prowadzenie mgr Aleksandra Kaczyńska

 

 • Ankyloglosja – wędzidełko języka. Diagnoza i terapia przed i po zabiegu, prowadzenie mgr Aleksandra Rosińska

 

 • Mutyzm wybiórczy w ujęciu logopedycznym. Kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna, prowadzenie mgr Monika Cabała

 

 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku 3-7,5 lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka

 

 • Opóźniony rozwój mowy, prowadzenie dr Iwona Michalak-Widera

 

 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka, prowadzenie dr Joanna Gruba

 

 • Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i zespołem Aspergera, V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, Warszawa

 

 • Terapia ręki I i II stopnia, prowadzenie: dr Radosław Rutkowski, mgr Michał Adamski

 

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż, prowadzenie Katarzyna Gromelska

 

 • Seplenienie – szereg szumiący, ciszący, syczący, prowadzenie mgr Sylwia Zasada

 

 • Seplenienie boczne – diagnoza, metody korekcji, terapia logopedyczna, prowadzenie mgr Beata Nedwidek

 

 • Gryzienie i żucie – praktyczne wskazówki jak usprawniać funkcje związane z jedzeniem, prowadzenie mgr Anna Jaźwińska-Chren

 

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, prowadzenie dr Marta Korendo

 

 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia, prowadzenie: mgr Anna Paluch, mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz

 

 • Metody wywoływania głosek, prowadzenie mgr Alicja Kabała

 

 • Rotacyzm i efektywna terapia logopedyczna, prowadzenie mgr Beata Nedwidek

 

 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, prowadzenie mgr Małgorzata Łukaszewska

 

 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzenie: mgr Joanna Kowalczyk, mgr Joanna Wójcik

 

 • Klub Aktywnej Mamy, zajęcia ruchowe dla mam i ich dzieci, prowadzenie mgr Katarzyna Sempolska

 

 • Open Mind Body Ball, szkolenie na piłkach rehabilitacyjnych, prowadzenie: Szkoła Open Mind Health & Fitness Idea