NASZ ZESPÓŁ

 

 

NASZ ZESPÓŁ TWORZĄ:

 

 • logopeda, pedagog specjalny

 

 • psycholog, terapeutka rodzin, realizatorka programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

 

 • pedagog, terapeuta zajęciowy i pedagogiczny

 

ANNA OŚCIŁOWSKA

 • logopeda

 

 • pedagog specjalny

 

 

Wykształcenie

 • studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Logopedia

 

 • studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Logopedia

 

 • szkoła biomasażu z elementami fizjoterapii w Centrum Nauki i Biznesu Żak w Łodzi

 

 • studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej, kierunek: Organizacja i Zarządzanie, specjalność: Handel i Marketing

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na stanowisku logopedy w jednym z łódzkich integracyjnych przedszkoli

Doświadczenie w obszarze logopedii - praktyki, wolontariat

 • Instytut Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania

 

 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

 

 • Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej w Warszawie

 

 • Przedszkola Miejskie, Przedszkola Integracyjne oraz Szkoły Podstawowe na terenie miasta Łodzi oraz Warszawy

Doświadczenie w obszarze wspomagania rozwoju ruchowego dziecka

Prowadzenie zajęć ruchowych dla mam i ich dzieci w wieku od 3 do 14 m.ż., wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka, wzmacnianie więzi z dzieckiem

Szkolenia

 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne, mgr Aleksandra Kaczyńska

 

 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego - KOSF - test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku 3-7,5 lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka.

 

 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka, prowadzenie: dr Joanna Gruba

 

 • Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i zespołem Aspergera, V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, Warszawa

 

 • Terapia ręki I i II stopnia, prowadzenie: dr Radosław Rutkowski, mgr Michał Adamski

 

 • Seplenienie (szereg szumiący, ciszący, syczący), prowadzenie: mgr Sylwia Zasada

 

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, prowadzenie: dr Marta Korendo

 

 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia, prowadzenie: mgr Anna Paluch, mgr Elżbieta Drewniak - Wołosz

 

 • Metody wywoływania głosek, prowadzenie: mgr Alicja Kabała

 

 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, prowadzenie: mgr Małgorzata Łukaszewska

 

 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzenie: mgr Joanna Kowalczyk, mgr Joanna Wójcik

 

 • Klub Aktywnej Mamy, zajęcia ruchowe dla mam i ich dzieci, Warszawa, prowadzenie: Katarzyna Sempolska

 

 • Open Mind Body Ball, szkolenie na piłkach rehabilitacyjnych, prowadzone przez Szkołę Open Mind Health & Fitness Idea

MARIA SPYCHALSKA

 • psycholog

 

 • terapeutka rodzin

 

 • realizatorka programu Szkoły dla Rodziców i Wychowawców (uzyskany Certyfikat Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie)

Doświadczenie zawodowe

 • wieloletnia praca w poradniach psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży oraz w organizacjach pozarządowych nastawionych na wspieranie rozwoju rodziny

 

 • doświadczenie w zakresie pracy terapeutycznej z małżeństwami i rodzinami

 

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji rodziców, opiekunów, wychowawców

W Logołodziance prowadzi:

 • indywidualne konsultacje psychologiczne

 

 • warsztaty w postaci treningu umiejętności komunikacyjnych adresowane do rodziców, opiekunów i wychowawców. Prawidłowa komunikacja rodziców i opiekunów jest niezbędna przy współpracy z dziećmi w ramach pracy korekcyjnej, jaką jest terapia logopedyczna. Trening będzie obejmować praktyczne ćwiczenia w zakresie umiejętności słuchania i rozumienia, czyli jak słuchać, żeby dzieci mówiły i jak mówić, żeby dzieci chciały nas słuchać i rozumieć. W trakcie warsztatów będą poruszane takie zagadnienia, jak aktywne słuchanie, rozpoznawanie własnych uczuć i dziecka oraz wyrażanie ich, formułowania wypowiedzi empatycznych uwzględniających emocje i potrzeby drugiego człowieka.

 

MAŁGORZATA ZIOMEK

 • mgr pedagogiki posiadający 30-letnie doświadczenie zawodowe

 

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii zajęciowej

 

 • posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, mającymi różne potrzeby edukacyjne

W Logołodziance zajmuje się:

 • oceną dojrzałości szkolnej dzieci 6-letnich

 

 • wyrównywaniem deficytów rozwojowych i przygotowywaniem dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej

 

 • oceną trudności w pisaniu i czytaniu

 

 • indywidualną i grupową terapią pedagogiczną

 

 • stymulowaniem rozwoju dzieci o obniżonych możliwościach intelektualnych

 

 • poradami i konsultacjami dla rodziców