Stawiam diagnozę logopedyczną w oparciu o specjalistyczne narzędzia.

Prowadzę terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Prowadzę zajęcia logopedyczne z dziećmi mające na celu usuwanie wad wymowy.

Prowadzę terapię logopedyczną dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapobiegam powstawaniu zaburzeń mowy (profilaktyka logopedyczna)

Wspomagam rozwój komunikacji językowej u dzieci.

Prowadzę terapię logopedyczną z osobami dorosłymi.

USŁUGI LOGOPEDYCZNE

Konsultacja logopedyczna

Jest to 60-minutowe spotkanie z logopedą, w trakcie którego:

 • zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad z rodzicem/opiekunem
 • jest możliwość zapoznania się przez logopedę z dotychczasową dokumentacją lekarską, specjalistyczną
 • odbędzie się obserwacja dziecka podczas proponowanej zabawy i ćwiczeń pod kątem ogólnego rozwoju
 • zostanie przeprowadzone badanie mowy dziecka
 • rodzic/opiekun uzyska zalecenia i wskazówki do dalszego działania terapeutycznego lub profilaktycznego


Diagnoza logopedyczna dziecka

 • Jest to seria spotkań, w wyniku których działaniem logopedy jest sformułowanie rozpoznania formy zaburzenia mowy.
 • Sformułowanie diagnozy logopedycznej możliwe jest po wnikliwej analizie zachowań językowych i niejęzykowych dziecka, a także uwarunkowań rozwoju mowy w celu ustaleniu przyczyn i patomechanizmów zaburzeń mowy.


Indywidualne zajęcia logopedyczne z dzieckiem

 • Jest to systematyczna terapia logopedyczna prowadzona przez doświadczonego logopedę.
 • Czas trwania oraz częstotliwość zajęć dostosowana jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka.
 • W ofercie proponuję zajęcia: 30-minutowe, 45-minutowe, 60-minutowe.


Masaż logopedyczny twarzy i wnętrza jamy ustnej


Terapia ręki

więcej

CENNIK USŁUG LOGOPEDYCZNYCH

 • Konsultacja logopedyczna (45-60 minut)                                              120 zł

   

  Konsultacja logopedyczna rodzeństwo                                                  200 zł

   

  Indywidualne zajęcia logopedyczne z dzieckiem (30 minut)               70 zł

   

  Indywidualne zajęcia logopedyczne z dzieckiem (45 minut)               80 zł

   

  Indywidualne zajęcia logopedyczne z dzieckiem (60 minut)              90 zł

   

  Diagnoza logopedyczna dziecka (120-150 minut)                              150 zł

   

  Masaż logopedyczny twarzy i wnętrza jamy ustnej (30 minut)          80 zł

   

  Terapia ręki (30 minut)                                                                              80 zł