PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA
LOGOŁODZIANKA

tworzymy zespół terapeutów

prezentujemy holistyczne podejście w zakresie diagnostyki i terapii logopedycznej

wspieramy i udzielamy wskazówek rodzicom na każdym etapie terapii logopedycznej

pracujemy w miejscu, w którym każda osoba korzystająca z naszej pomocy poczuje się komfortowo i bezpiecznie

tworzymy wspólne i wyjątkowe miejsce na mapie Łodzi

Logołodzianka zaprasza!

Stawiamy diagnozę logopedyczną w oparciu o specjalistyczne narzędzia.

Prowadzimy terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Prowadzimy zajęcia logopedyczne z dziećmi mające na celu usuwanie wad wymowy.

Prowadzimy terapię logopedyczną dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapobiegamy powstawaniu zaburzeń mowy (profilaktyka logopedyczna).

Wspomagamy rozwój komunikacji językowej u dzieci.

Na wspólnych zajęciach intensywnie pracujemy, ale również dobrze się bawimy.

Udzielamy wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla rodziców, podczas których zdobędą umiejętności budowania dobrych relacji z dzieckiem (jak mówić, żeby dziecko nas rozumiało i słuchało).

Zapraszamy do naszej pracowni, która mieści się przy ul. Rudzkiej 24 w Łodzi.

Pracownia składa się z:

 

  • trzech gabinetów, w których odbywają się konsultacje oraz zajęcia logopedyczne
  • poczekalni, w której dzieci oraz rodzice/opiekunowie mogą miło spędzić czas korzystając z gier, książek oraz  przygotowanej literatury
  • sanitariatu

 

Gabinety wyposażone są w specjalistyczne pomoce logopedyczne (narzędzia diagnostyczne, pomoce terapeutyczne, a także edukacyjne dla najmłodszych).