O MNIE

ANNA OŚCIŁOWSKA

logopeda
pedagog specjalny
terapeuta ręki

Wykształcenie

studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Logopedia
studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Logopedia
szkoła biomasażu z elementami fizjoterapii w Centrum Nauki i Biznesu w Łodzi
studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej, kierunek: Organizacja i Zarządzanie, specjalność: Marketing

Doświadczenie zawodowe

Praca na stanowisku logopedy w trzech łódzkich przedszkola, w tym również w przedszkolu integracyjnym

Doświadczenie w obszarze logopedii – praktyki, wolontariat

Instytut Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej w Warszawie
Przedszkola Miejskie, Przedszkola Integracyjne oraz Szkoły Państwowe na terenie miasta Łodzi oraz Warszawy

Doświadczenie w obszarze wspomagania rozwoju ruchowego dziecka

Prowadzenie zajęć ruchowych dla mam i ich dzieci w wieku od 3 do 14 m.ż., wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka, wzmacnianie więzi z dzieckiem

Szkolenia, warsztaty, konferencje

Masaż logopedyczny od postaw – podejście praktyczne, prowadzenie mgr Aleksandra Kaczyńska
Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku 3-7,5 lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka
Opóźniony rozwój mowy, prowadzenie dr Iwona Michalak-Widera
Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka, prowadzenie dr Joanna Gruba
Metody diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i zespołem Aspergera, V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, Warszawa
Terapia ręki I i II stopnia, prowadzenie: dr Radosław Rutkowski, mgr Michał Adamski
Seplenienie – szereg szumiący, ciszący, syczący, prowadzenie mgr Sylwia Zasada
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, prowadzenie dr Marta Korendo
Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia, prowadzenie: mgr Anna Paluch, mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz
Metody wywoływania głosek, prowadzenie mgr Alicja Kabała
Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, prowadzenie mgr Małgorzata Łukaszewska
Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzenie: mgr Joanna Kowalczyk, mgr Joanna Wójcik
Klub Aktywnej Mamy, zajęcia ruchowe dla mam i ich dzieci, prowadzenie mgr Katarzyna Sempolska
Open Mind Body Ball, szkolenie na piłkach rehabilitacyjnych, prowadzenie: Szkoła Open Mind Health & Fitness Idea