PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA LOGOŁODZIANKA

… miejsce, które od dłuższego czasu było moim marzeniem, a ponieważ marzenia się spełnia, postanowiłam stworzyć tą wyjątkową przestrzeń

… miejsce, w którym każdy będzie czuł się bezpiecznie i otoczony będzie właściwą, troskliwą opieką

… miejsce, w którym każdy otrzyma fachową pomoc

… miejsce, w którym niesienie pomocy innym będzie dla mnie priorytetem, ale też sprawi mi ogromną radość

… to będzie nasze wspólne miejsce

Logołodzianka zaprasza!

Stawiamy diagnozę logopedyczną w oparciu o specjalistyczne narzędzia.

Prowadzimy terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Prowadzimy zajęcia logopedyczne z dziećmi mające na celu usuwanie wad wymowy.

Prowadzimy terapię logopedyczną dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapobiegamy powstawaniu zaburzeń mowy (profilaktyka logopedyczna).

Wspomagamy rozwój komunikacji językowej u dzieci.

Na wspólnych zajęciach intensywnie pracujemy, ale również dobrze się bawimy.

Udzielamy wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Prowadzimy zajęcia warsztatowe dla rodziców, podczas których zdobędą umiejętności budowania dobrych relacji z dzieckiem (jak mówić, żeby dziecko nas rozumiało i słuchało).

Zapraszam do pracowni, która mieści się przy ul. Pabianickiej 140 w Łodzi.

Pracownia składa się z:

  • gabinetu, w których odbywają się konsultacje oraz zajęcia logopedyczne
  • poczekalni, w której dzieci oraz rodzice/opiekunowie mogą miło spędzić czas korzystając z gier, książek oraz  przygotowanej literatury
  • sanitariatu

Gabinet wyposażony jest w specjalistyczne pomoce logopedyczne (narzędzia diagnostyczne, pomoce terapeutyczne, a także edukacyjne dla najmłodszych).