DOŚWIADCZENIA SENSORYCZNE – CZYM SĄ I W JAKI SPOSÓB WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ DZIECKA?

dziewczynka na boso idzie po ścieżce sensorycznej zrobionej z domowych produktów

DOŚWIADCZENIA SENSORYCZNE – CZYM SĄ I W JAKI SPOSÓB WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ DZIECKA?

DOŚWIADCZENIA SENSORYCZNE – CZYM SĄ?

To moc dostarczania dziecku bodźców poprzez zmysły wzroku, dotyku, słuchu, węchu, smaku, równowagi i propriocepcji. Te wrażenia zmysłowe są niezbędne do prawidłowego wykonywania wielu zadań potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu. To dzięki zmysłom dziecko doświadcza otoczenia i odpowiednio na nie reaguje. Zdobyte informacje docierają do systemu nerwowego wspomagając proces uczenia się i rozwoju.

ZABAWY SENSORYCZNE W DOMU – ĆWICZENIA ANGAŻUJĄCE ZMYSŁY

Proponując dziecku aktywne uczestnictwo w zabawach angażujących zmysły zachęcamy go do poznawania, oswajania, odkrywania i rozwoju. Jest to przygoda, do której warto zaprosić dziecko. Dodatkowo może stać się fajnym momentem, ponieważ utrwala więź emocjonalną z dzieckiem, a także może być miłym wspomnieniem z dzieciństwa.

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA – JEDNA Z ZABAW KRYJĄCA W SOBIE OGROMNĄ MOC

Jednym z ciekawych pomysłów na zabawę w oparciu o doświadczenia wrażeń zmysłowych jest ścieżka sensoryczna. Ścieżkę sensoryczną może zrobić każdy i jest to ciekawa alternatywa dla takich produktów, jak gotowa mata sensoryczna.

Dzięki receptorom czuciowym znajdującym się w skórze, które są umiejscowione w poszczególnych częściach ciała, dziecko może zbierać informacje o otaczającym go świecie. Stopy, oprócz dłoni i ust, są najbardziej wrażliwe na bodźce dotykowe, gdyż receptorów tych jest najwięcej, co oznacza, że są one najistotniejsze w naszym funkcjonowaniu. Proponując dziecku zabawę ze ścieżką sensoryczną, mamy na uwadze, że dostarczamy dużą ilość wrażeń zmysłowych, które podlegają integracji, czyli ze sobą współpracują.

Doświadczenia sensoryczne są niezbędne dla harmonijnego rozwoju dziecka. Proponowane ćwiczenia i zabawy sensoryczne wpływają m. in. na:

🔸 usprawnianie percepcji wzrokowej, dotykowej, słuchowej

🔹 doskonalenie umiejętności planowania ruchu

🔸 budowanie odpowiedniego napięcia mięśniowego ciała

🔹 panowanie nad własnym ciałem

🔸 rozwijanie motoryki dużej i małej

🔹 rozwijaniu orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie ciała

🔸 budowanie poczucia bezpieczeństwa w wyniku kontroli nad swoim ciałem oraz otoczeniem

🔹 doskonalenie umiejętności skupiania uwagi

🔸 wspieranie koordynacji wzrokowo-ruchowej

🔹 pobudzanie wyobraźni

🔸 zaciekawianie dziecka otaczającym nas światem

Przystępując do wspólnej zabawy słuchajmy dziecka i obserwujmy jego reakcje na proponowane przez nas ćwiczenia. W przypadku wszelkich wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą, ponieważ odpowie na nurtujące rodziców pytania.