DLACZEGO WARTO CZYTAĆ DZIECIOM?

 

Jedną z najcenniejszych rzeczy jaką możemy nasze dziecko obdarować to wspólne czytanie książek. To niesamowita przygoda, do której warto zaprosić dzieci, bo „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” (W. Szymborska).

Wspólne czytanie książek z dzieckiem i zachęcanie go do aktywnego uczestnictwa w czytaniu, jak podają badania, sprawia m. in. że:
🔸 wzmacniamy bliskość pomiędzy dorosłym i dzieckiem

🔸 stymulujemy rozwój mowy dziecka

🔸 wzbogacamy słownictwo dziecka

🔸 uczymy dziecko myślenia przyczynowo-skutkowego

🔸 uczymy słuchać siebie nawzajem

🔸 uczymy dziecko rozpoznawać i nazywać emocje

🔸 uczymy odróżniania dobra od zła

🔸 rozwijamy wyobraźnię dziecka

🔸 ćwiczymy zdolność koncentracji uwagi

🔸 ćwiczymy pamięć

🔸 zaciekawiamy dziecko otaczającym nas światem

🔸 wyciszamy się wspólnie

🔸 budujemy w dziecku poczucie własnej wartości

🔸 rozwijamy w dziecku nawyk czytania

Proponując dziecku ciekawą i kreatywną, a zarazem odprężającą formę spędzania czasu jaką jest wspólne czytanie książek, postarajmy się ograniczyć korzystanie ze sprzętów elektronicznych. Pamiętajmy, że te wyjątkowe momenty mogą być pięknym wspomnieniem z dzieciństwa.