CZYM JEST AKCEPTACJA DZIECKA?

Znany amerykański psycholog Thomas Gordon pisze, iż akceptacja jest jak żyzna ziemia dla nasienia, czyli właściwie czym jest akceptacja dziecka?

 

Czym jest akceptacja?

🔸 Akceptacja jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a jej zaspokojenie daje szansę na pełny rozwój i osiągnięcie dojrzałości oraz samodzielności człowieka.

🔹 Rodzice poprzez okazywanie akceptacji dziecku wpływają na to, że dziecko uczy się lubić samego siebie, akceptować samego siebie. To bardzo cenna umiejętność, gdyż w ten sposób zdobywa poczucie własnej wartości.

🔸 Akceptacja daje dziecku szansę zrealizowania własnych możliwości i potencjału, które otrzymało jako cechy dziedziczne.

🔹 Czuć się zaakceptowanym przez dziecko oznacza czuć się kochanym.

🔸 Akceptację należy okazywać dziecku, a można to zrobić:
➡️ bez słów za pomocą gestów (np. przytulenie), postawy ciała, wyrazu twarzy (np. uśmiech)
➡️ słowami i umiejętnym aktywnym słuchaniem

🔸 „ Języka akceptacji” można się nauczyć rezygnując z osądów, ocen, krytyki, wygłaszania kazań, rozkazywania itp.

🔸 Język akceptacji to język dialogu

Warto zwrócić uwagę, że akceptacja nie jest ustępowaniem dziecku we wszystkim czy pozwalaniem na czynienie zła.

„Kocham Cię takim, jaki jesteś. Akceptuję Twoje potrzeby oraz przeżywane przez Ciebie emocje i nie zgadzam się na niewłaściwe zachowania oraz nieprzestrzeganie naszych ustaleń”.

Kochać i wymagać, czyli tyle wymagań, ile miłości, to istota naszych oddziaływań wychowawczych.

🔸 Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, który jest realizowany w różnych miastach Polski, pokazuje, że skuteczność oddziaływań wychowawczych zależy bardzo od tego, jaka jest relacja rodzic-dziecko (wychowawca-dziecko).
To relacja, która oparta jest na miłości i akceptacji oraz jasnym stawianiu wymagań i granic.

Uczymy się przez całe życie i warto skorzystać z tej formy podnoszenia swoich kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.