CZYM JEST AKCEPTACJA DZIECKA?

Znany amerykański psycholog, psychoterapeuta, autor książki „Wychowanie bez porażek” Thomas Gordon pisze, iż akceptacja jest jak żyzna ziemia dla nasienia.

🔸 Akceptacja jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a jej zaspokojenie daje szansę na pełny rozwój i osiągnięcie dojrzałości oraz samodzielności człowieka.

🔸 Rodzice poprzez okazywanie akceptacji dziecku wpływają na to, że dziecko uczy się lubić samego siebie, akceptować samego siebie. W ten sposób zdobywa poczucie własnej wartości.

🔸 Akceptacja daje dziecku szansę zrealizowania własnych możliwości i potencjału, które otrzymało jako cechy dziedziczne.

🔸 Czuć się zaakceptowanym przez dziecko oznacza czuć się kochanym.

🔸 Akceptację należy okazywać dziecku. Można to zrobić:
➡️ bez słów za pomocą gestów (np. przytulenie), postawy ciała, wyrazu twarzy (np. uśmiech)
➡️ słowami i umiejętnym aktywnym słuchaniem

🔸 „ Języka akceptacji” można się nauczyć rezygnując z osądów, ocen, krytyki, wygłaszania kazań, rozkazywania itp.

🔸 Język akceptacji to język dialogu

Akceptacja nie jest ustępowaniem dziecku we wszystkim czy pozwalaniem na czynienie zła.

„Kocham Cię takim, jaki jesteś, akceptuję Twoją inność, Twoje potrzeby, przeżywane przez Ciebie emocje i nie zgadzam się na niewłaściwe zachowania, nieprzestrzeganie wcześniejszych naszych ustaleń i norm”.

Kochać i wymagać (tyle wymagań, ile miłości) to istota naszych oddziaływań wychowawczych.

🔸 Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, który jest realizowany w rożnych miastach Polski, pokazuje, że skuteczność oddziaływań wychowawczych zależy bardzo od tego, jaka jest relacja rodzic-dziecko (wychowawca-dziecko).
Relacja ta powinna być oparta na miłości i akceptacji oraz jasnym stawianiu wymagań i granic.

Uczymy się przez całe życie i warto skorzystać z tej formy podnoszenia swoich kompetencji rodzicielskich i wychowawczych.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.