Uśmiechnięta dziewczynka pokazuje ręce pomalowane farbą

CO MA WSPÓLNEGO TERAPIA RĘKI Z PRACĄ LOGOPEDYCZNĄ?

Terapia ręki a praca logopedyczna – co mają ze sobą wspólnego?

 

Na rozwój czynności mówienia wpływ ma rozwój motoryki całego ciała, a zwłaszcza motoryki małej, czyli tzw. precyzyjnej. W korze mózgowej znajduje się m.in. ośrodek ruchowy, który zawiaduje mową, czyli umożliwia artykulację oraz ośrodek ruchowy odpowiedzialny za kontrolowanie ruchów dłoni. Ośrodki te znajdują się bardzo blisko siebie i zajmują największy obszar na powierzchni kory mózgowej.

Sprawność ruchowa dłoni podczas wykonywania czynności manipulacyjnych oraz sprawność ruchowa języka czy warg podczas mówienia jest ściśle ze sobą powiązana. Usprawniając rozwój dłoni pobudzamy rozwój mowy, gdyż wykonywanie czynności ruchowych ułatwia czynność, jaką jest mówienie. Im większa precyzja w wykonywaniu ruchów dłoni i palców, tym większa sprawność narządów artykulacyjnych.

Usprawnianie ręki wspomaga terapię logopedyczną. Nie rzadko trzeba od tego zacząć, dlatego też logopedzi wprowadzają do terapii ćwiczenia mające na celu usprawnianie motoryki, w szczególności motoryki małej, w tym precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

 

W Logołodziance pracujemy nad :

 

  • usprawnianiem motoryki, ze szczególnym uwzględnieniem motoryki małej
  • precyzją w wykonywaniu ruchów dłoni i palców i zdolnościami grafomotorycznymi
  • rozwijaniem i usprawnianiem koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
  • doświadczaniem świata poprzez wrażenia dotykowe
  • poprawą koncentracji

Zajęcia terapii ręki są atrakcyjną i wspomagającą formą pracy w terapii logopedycznej.

 

Na zajęcia terapii ręki zapraszamy dzieci mające trudności:

 

🔸 z wykonywaniem codziennych czynności (ubieranie, zapinanie guzików, mycie rąk)

🔹 z wykonywaniem czynności manualnych (wyklejanie, lepienie, wycinanie itp.)

🔸 z koordynacją wzrokowo-ruchową (wykonywanie różnych czynności pod kontrolą wzroku)

🔹 z czynnościami grafomotorycznymi (związanymi z pisaniem, rysowaniem; jest to najwyższy stopień umiejętności motorycznych, jakie ręka osiąga w trakcie rozwoju swojej sprawności)

🔸 w rozwoju mowy (jako wspomagająca forma w terapii logopedycznej)

 

Ustalamy indywidualny plan terapii dla każdego dziecka. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości danego dziecka. Poprzez zabawę, będącą formą pracy, wspólnie wchodzimy z dzieckiem w terapię.